DK PLASMA

CECHY ROLNICZE

 

Rejestracja:  Polska 2021
Typ mieszańca:  Kiłotolerancyjny
Wigor jesienny:  Bardzo dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej:  Średnia
Zimotrwałość:  Bardzo dobra
Wczesność ruszenia wegetacji po zimie:  Średniowczesna
Termin kwitnienia:  Średniowczesny
Termin dojrzewania:  Średniowczesny
Wysokość roślin:  Średniowysokie
Odporność na wyleganie:  Wysoka 
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych:  Doskonała
Odporność na osypywanie:  Doskonała
Zawartość tłuszczu:  Wysoka

 

 

DK-PLASMA

     DK-PLASMA.pdf

 

PLASMA

ODMIANA SPRAWDZONA POD KĄTEM TOLERANCJI NA RASY
KIŁY KAPUSTY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE NASZEGO KRAJU

(Badania laboratoryjne 2022-2023)

 

KLUCZOWE CECHY:

 

TOLERANCJA NA KIŁĘ
KAPUSTY

Odmiana do uprawy na stanowiskach
porażonych kiłą kapusty. Zapewnia ochronę
uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych
stanowiskach glebowych

 

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala
uzyskać wyższą cenę za zebrany plon

 

TOLERANCJA NA SUCHĄ
ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH

Podwójna ochrona przed suchą zgnilizną
kapustnych (gen RLM-7 i -3).

 

ZIMOTRWAŁOŚĆ

Wysoka tolerancja roślin na niekorzystne warunki
klimatyczne i glebowe w okresie zimy.